Strona główna Strona główna   Intencje modlitwy Intencje modlitwy   Kontakt Kontakt  

RYS HISTORYCZNY PARAFII ŚW. PAWŁA

 W BIELSKU-BIAŁEJ

Historia przygotowań i budowy

   Starania o budowę kościoła dla Osiedla Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej z inicjatywy śp. biskupa katowickiego Herberta Bednorza, podjął proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe, ks. Zenon Mierzwa. Do tej parafii należało także budowane Osiedle Polskich Skrzydeł.

Dnia 19 listopada 1985r. biskup katowicki Damian Zimoń podpisał z wojewodą bielskim "Protokół uzgodnień", w którym przewidziano także starania o budowę dla Osiedla salek katechetycznych. W dalszym ciągu pracami w tej sprawie kierował ks. Mierzwa, który wybrał jako projektanta obiektu architekta dra inż. Stanisława Gawlasa.

sample

   Ponieważ plany rozwoju miasta obejmowały rozbudowę Osiedla Polskich Skrzydeł w kierunku Wapienicy (powstać miało zaprojektowane już osiedle "Spadzista Zachód"), najkorzystniejszą z trzech możliwości wydawała się obecna lokalizacja. Po uzyskaniu zgody właścicieli parceli budowlanej na kupno terenu rozpoczęły się starania o decyzję lokalizacyjną, którą władze miejskie wydały we wrześniu 1987r. Odpowiedzialnym za sprawy zawiązane z budową po wizytacji kanonicznej w parafii aleksandrowickiej biskup Damian Zimoń uczynił najstarszego wikarego - ks. Stanisława Wawrzyńczyka. 14 lipca 1988r. został zakupiony teren pod budowę, a w rok później - 10 września 1989r. wydano zezwolenie na budowę obiektu katechetycznego, 30 września 1989r. zatwierdzając plany techniczne budowy. Inspektorem nadzoru budowy został inż. Józef Kiecoń. W trakcie realizacji budowy salek katechetycznych przez cały czas trwały starania u władz państwowych o zezwolenie na budowę kościoła. Już po zmianie politycznej w Polsce, z Osiedla Karpackiego przeniesiony został barak, który służył tam jako tymczasowa kaplica w czasie budowy kościoła Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka. W Boże Ciało 1990r. bp. Gerard Bernacki poświęcił wyremontowany i odnowiony barak (o wymiarach 30m x l1m) jako tymczasową kaplicę dla parafii św. Pawła Apostoła. Mieściła się w nim prócz kaplicy salka katechetyczna, kancelaria i mieszkanie księdza (pokój z sanitariatem). Dla uniknięcia "zbędnych formalności" 5 września 1991r. Wydział Architektury Urzędu Miejskiego życzliwie przyjął "Aneks" do planów salek katechetycznych, przewidujący realizację budowy "zespołu sakralnego", w obrębie którego prócz salek, zaplanowano także kościół. Dnia 29 lipca 1992r. wydano zezwolenie na budowę kościoła.

   W 1994r. w oddanym częściowo do użytku budynku parafialnym zamieszkał ksiądz budowniczy, a wkrótce potem także ks. wikariusz - Henryk Zątek (zastąpił on pierwszego wikariusza parafii - Marka Zientka, który po zmianie granic diecezji poprosił o przeniesienie i powrócił w granice archidiecezji katowickiej, dla której został wyświęcony). Część mieszkalną budynku z "dużą jadalnią" poświęcił w czasie odpustu parafialnego biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Janusz Zimniak. Drugie skrzydło budynku z salek katechetycznych stało się kaplicą z zakrystią i salką Matki Bożej, które poświęcił 30 września 1995r. w czasie wizytacji parafii Biskup Bielsko-Żywiecki Tadeusz Rakoczy. Kamień węgielny kościoła został poświęcony na Krakowskich Błoniach przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1997r. Biskup Tadeusz Rakoczy wmurował go w ścianę północną już zadaszonego, choć jeszcze bez stolarki okienno-drzwiowej kościoła 13 listopada 1999r.
Stolarkę aluminiową o tzw. ciepłym profilu z zespolonymi szybami antywłamaniowymi na zewnątrz i bezpiecznymi wewnątrz świątyni założyła w kościele wodzisławska firma HEFAL w lipcu-sierpniu 2000r. Posadzkę z płyt granitowych, sprowadzon w grudniu z włoskiej Perony, położono na ogrzewaniu podłogowym, wykonanym przez firmę EWDA w 2001r. (po koniecznych korektach) w czerwcu- lipcu 2002r. lipcu tym samym roku (2002) podłączona została do sieci nowo powstałego osiedla droga dojazdowa do kościoła. Posadzka prezbiterium została wyłożona włoskim marmurem w grudniu-styczniu 2003r., a marmurowe elementy jego wystroju (mensa ołtarzowa, ambona, podstawa chrzcielnicy i postument pod tabernakulum) zamontowano w lutym 2003r. W styczniu i lutym 2003r. zainstalowano balustradę schodów prowadzących na chór. Na uroczystośćdpustową (liturgicznie przypada ona na 25 stycznia - nawrócenie św. Pawła): 26 stycznia 2003r. zawieszony został w prezbiterium środkowy obraz tryptyku, przedstawiający świętego Pawła, patrona parafii, namalowany przez p. Wacława Sobieraja. Pozostałe części (w "skrzydłach" bocznych: z lewej Wydarzenia ze spotkania Szawła z Jezusem pod Damaszkiem, z prawej Chrzest Szawła przez Ananiasza) zawieszone zostały 8 kwietnia 2003r. Na odpust także zamontowano w kościele część lamp oświetlenia. Pozostałe lampy zamontowano w sierpniu 2003r. Na montaż oświetlenia czeka jeszcze prezbiterium kościoła. W czasie uroczystości Bierzmowania w parafii, 3 kwietnia 2003r. mury kościoła pobłogosławił Ks. Biskup Bielsko-Żywiecki Tadeusz Rakoczy.
W 2005 r. wykonano konieczne remonty tynku zewnętrznego, zwłaszcza na murze ściany wejściowej i uporządkowano teren wokół kościoła.
W grudniu 2007 wstawiono do kościoła nowe ławki a w grudniu 2008 zakończono remont zakrystii którą wyposażono w nowe meble.
Na Wielkanoc 2010 r. zagrały "nowe" organy zbudowane przez firmę Metzlera w 1951 r. i sprowadzone ze Szwajcarii. Zupełnie nową szafę organową wykonał p. Tadeusz Kupczak z Ciśca a instrument odtworzył (przebudował i wyremontował) p. Jerzy Kukla ze współpracownikami.
Kościół został zbudowany z ofiar składanych przez wiernych imienne oraz w czasie niedzielnych kolekt, a także z ofiar, co najmniej w takim samym wymiarze, kolekt spoza parafii.
Aktualnie mieszka w parafii 2 księży: ks. proboszcz Piotr Leśniak, ks. wikariusz Ryszard Piętka.