Parafia św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej

Kliknij na baner "Parafia św. Pawła..." i idź na dalsze strony!  Życie parafii
   Nabożeństwa I-wszo sobotnie     Więcej wydarzeń
WYDARZENIA

Nowy wikariusz

 

wYDARZENIA

Sierpień 2014

 

oGŁOSZENIA

Bieżący tydzień

 
Komentarz do ewangelii


Wskazania św. Pawła Apostoła na dzień dzisiejszy:

W ewangelii sprawiedliwość Boża objawia się przez wiarę dla wiary, jak jest napisane: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (Rz 1,17)