Parafia św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej

Kliknij na baner "Parafia św. Pawła..." i idź na dalsze strony!  Życie parafii
   Nabożeństwa I-wszo sobotnie     Więcej wydarzeń
WYDARZENIA

W październiku

 

wYDARZENIA

Pielgrzymka do Rud

 

oGŁOSZENIA

Bieżący tydzień

 
Komentarz do ewangelii


Wskazania św. Pawła Apostoła na dzień dzisiejszy:

Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, wielu stało się sprawiedliwymi. (Rz 5,19)